sprzedaż mieszkań
telefon: 605 244 602, 52 397 55 20
temat opis
Obiekt: Zespół dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, połączonych łącznikiem
Ilość wszystkich lokali przynależnych do Obiektu: 47 mieszkań
47 piwnic
2 pomieszczenia gospodarcze - jako pomieszczenia gospodarcze, część wspólna
Suma wszystkich lokali w Obiekcie: 96 lokali
Ilość klatek wejściowych: 3 klatki wejściowe (A - główna, B - boczna, C - południowa)
Rodzaje mieszkań: jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe
Parking: miejsca parkingowe położone na terenie Obiektu przynależne do niego
Zagospodarowanie: części utwardzone (kostka brukowa) - droga wewnętrzna, chodnik, parking
częsci pozostałe - plac zabaw, trawniki
Technologia budowy: Prefabrykowany ze stropami prefabrykowanymi
Układ konstrukcyjny: Szkielet żelbetowy, słupowo-ryglowy, poprzeczny
Instalacje wewnętrzne w lokalach mieszkalnych: - wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej
- domofonowa, zintegrowana TV (telefon, telewizja kablowa, internet)
Przyłącza zewnętrzne do Obiektu: - wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej
- domofonowa, zintegrowana TV (telefon, telewizja kablowa, internet)
Powierzchnia całkowita zabudowy:
Pcałkowita = [m2]
Pcałkowita = 2873,1m2
Powierzchnia całkowita użytkowa:
Pużytkowa = [m2]
Pużytkowa = 2217,9m2
Kubatura całkowita:
Vcałkowita = [m3]
Vcałkowita = 10954,0m3 (powierzchnia szacunkowa)
temat opis
Dane identyfikacyjne: Nieruchomość podmiotowa - Obiekt mieszkalny uzbrojony w media, działka uzbrojona we wszystkie przyłącza, zagospodarowana, droga dojazdowa, chodnik, parkingi, plac zabaw, trawniki.
Lokalizacja: Chojnice, ul. Gdańska 58
Nr. księgi wieczystej: KW 37888
Obręb: m. Chojnice - nr jedn. rej. 2830, nr ark. mapy 12
KERG 1074, nr ks. rob. 107/0
Działka: 1974/5, 1974/7
Powierzchnia całkowita działki: 0,365ha = 3635m2
Całkowita powierzchnia zabudowy działki:
Pzabudowy = [m2]
Pzabudowy = 926,0m2
Data rozpoczęcia budowy: 2008
Nr decyzji:
wudana przez:
data wydania:
AB.7351-309/08
Starosta Chojnicki
2008-06-12
Data ukończenia budowy: 2009
Nr decyzji:
wudana przez:
data wydania:
PINB-7114/182/09
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach
2009-08-28