sprzedaż mieszkań
telefon: 605 244 602, 52 397 55 20

Obiekt przedmiotowy to mieszkalny budynek wielorodzinny dla 47 mieszkań wraz z piwnicami. Drogą dojazdowa wewnętrzna oraz chodnik z dojściami do trzech klatek wejściowych do Obiektu:
- klatka główna A, wejście główne do Budynku Głównego od strony wschodniej,
- klatka środkowa B, wejście do Budynku Głównego na rogu budynku – przy łączniku,
- klatka południowa C, wejście boczne (ostatnie), do Budynku Bocznego, od strony południowej.
Wokół budynków znajdują się 33 miejsca parkingowe dla mieszkańców.
Od strony południowej za budynkiem bocznym znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Pozostała część działki pokryta zielenią.
Teren działki jest płaski, zagospodarowany i uzbrojony, otoczony głównie zabudową mieszkalną i zagrodową działek sąsiadujących oraz obiekty handlowo-usługowe.
Obiekt przedmiotowy jest zespołem budynków o bryle prostopadłościennej. Złożony z dwóch budynków mieszkalnych połączonych łącznikiem, spełniającym jednocześnie rolę klatki schodowej dla mieszkań Budynku Bocznego. Działka, na której zlokalizowany jest przedmiotowy Obiekt jest w pełni zagospodarowana. Ma wewnętrzną drogę dojazdową z Obiektu do drogi publicznej (ul. Gdańska) oraz chodniki z dojściami do klatek wejściowych (głównej, bocznej, południowej). Wokół budynków znajdują się miejsca parkingowe dla mieszkańców.
Teren działki jest płaski. Oznakowany przy wjazdach znakami „ZAKAZ WJAZDU” i tabliczkami informacyjnymi „Teren Prywatny”.
Na działkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego terenu występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa oraz obiekty handlowo-usługowe.
Komunikacja Obiektu (droga wewnętrzna, chodniki, parkingi) zrobione są z kostki brukowej, pozostały teren zagospodarowano zielenią w postaci trawników.